Polérrødt, polérmiddel, består som regel av finfordelt jernoksid, jfr. engelskrødt. Brukes også som malerfarge eller -pigment under betegnelsen jernoksidrødt eller caput mortuum.