Pokkenholt, veden fra forskjellige løvtrær i slekten Guaiacum, bl.a. G. officinale. De vokser på Jamaica og i Mellom-Amerika. Kjerneveden er brun med grønnlig skjær og vekslende fiberretning, slik at radialsnittet gir et stripet inntrykk. Veden er meget tung, densitet ved 15 % fuktighet ca. 1,15–1,50 g/cm3. Den er seig og hard, og inneholder store mengder harpiks og fett. Dette hindrer vannabsorpsjon og gjør den «selvsmørende». Den er resistent mot syre, værpåvirkning og ild. Det høye fettinnholdet og vannavvisningen gjør at den har hatt utstrakt anvendelse som lager for skipspropellaksler. For øvrig brukt til taljer, tannhjul, kjeglekuler, maskin- og verktøydeler. Se også guajacum.