En elevs poengsum regnes ut på grunnlag av avsluttende karakterer i alle fag fra grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Norsk hovedmål, norsk sidemål og norsk muntlig blir regnet som tre separate karakterer. Det samme gjelder for engelsk skriftlig og muntlig. Standpunkt- og eksamenskarakterer blir også regnet som separate karakterer. I tilfelle en elev har fått IV (ikke vurderingsgrunnlag), skal faget likevel telle med og ha poengverdien 0. Derimot skal fag som en elev har fritak for vurdering i, ikke telle med. Man får poengsummen ved å legge sammen alle tallkarakterene, dele på antall karakterer og multiplisere gjennomsnittet (med 2 desimaler) med 10. Står elever likt i konkurranse om en elevplass, skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning. Hovedregelen for poengberegning til vg2 og vg3 er den samme som til vg1. En elev som har fullført godkjent 10-årig grunnskole, men har vitnemål uten bokstav- eller tallkarakterer, blir rangert for inntak til videregående opplæring på grunnlag av de uttalelsene som er kommet fra grunnskolen eleven har gått på.