Enhet for beregning av tap eller vinning i spill eller sport, av (skole)karakter eller for sammentelling av de enkelte karakterer til hovedkarakter, for stigning eller nedgang i varepriser, produksjon, lønninger el.l.