Podestà, visse embetsmenn som ble innsatt av keiser Fredrik 1 Barbarossa (1152–80) i de lombardiske byer, og som på keiserens vegne fungerte som overdommere og politiske ledere. Podestàen skulle være fremmed, en regel som ble fulgt gjennom middelalderen. I senmiddelalderen innkalte iblant overklassen i de norditalienske byene podestàer som skulle holde de lavere befolkningslag i sjakk; flere utviklet seg til despoter. Tittelen ble også brukt i italienskpregede byer i det østerrikske Italia etter 1815. Under Mussolini var podestà det samme som borgermester.