Pluviograf, selvregistrerende nedbørmåler. En vanlig nyttet teknikk er basert på å registrere vekten av den nedbør som faller. Nedtegning av vannspeilets høyde i en spesialkonstruert nedbørmåler blir også brukt.