Plutonisk, (til Pluton), om magmatiske bergarter, dannet av smeltemasser i jordskorpen.