Plutoide, dvergplanet som ligner Pluto, betegnelse innført av Den internasjonale astronomiske union (IAU) juni 2008. Betingelsen for at et himmellegeme skal være en plutoide, er at det kretser om Solen og er tungt nok til at det er rundt (tilnærmet kule), men i motsetning til planetene, har det ikke renset området omkring sin bane. En plutoide må kretse utenfor Neptuns bane, og den kan ikke være en måne. Fire av solsystemets fem dvergplaneter, Pluto, Eris, Makemake og Haumea, har derfor nå status som plutoider.