Plommemasse, vitellus, protein- og fettrike ikke-levende korn som ligger innleiret i dyreeggets levende substans. Utgjør næringsopplag for fosterets utvikling. Eggene hos eggleggende dyr inneholder særlig mye plommemasse. Plommekorn finnes i alle typer av egg, men i ulik mengde og fordeling innenfor eggcellen. Etter befruktning utvikles (kløves, fures) disse eggtypene etter forskjellig mønster pga. ulikheter i plommemengde og fordelingen av denne. I plommerike egg vil plommemassen under fosterutviklingen samles i plommesekken.