Plommegallmidd, middart i gallmiddfamilien. Mikroskopisk dyr som er årsak til små, pungformede grønnhvite galler langs bladkantene hos plomme, samt uregelmessige utvekster på fruktene. Opptrer særlig på rotekte plommer langs kysten fra Østfold til Hordaland.