Plommebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. Den skiller seg fra liten plommebladlus ved at den er dekket av et melet, blåhvitt voksbelegg, lever helst på undersiden av bladene, opptrer senere på sommeren (juli–august) og ved at vertsskiftet foregår med takrør (Phragmites australis). Videre lever den i tette kolonier, saftsugingen fører ikke til krøllete blad og dessuten avgir den en mengde seige ekskrementer (honningdugg). Svært vanlig i Sør-Norge.