Plommebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. Overvintrer som egg. De gulgrønne bladlusene lever i kolonier på blomster og yngre blad. Hovedangrepet foregår i juni og fører til sterk bladkrølling. I juli utvikles vingede individer (3. generasjon) som flyr over på en rekke forskjellige kurvplanter (sekundærverter). Om høsten foregår egglegging på plomme og slåpetorn (primærverter). Vanlig forekommende i Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag. Arten er også et viktig skadedyr på krysantemum i veksthus, hvor den formerer seg partenogenetisk året rundt, uavhengig av plomme.