Visse stillinger eller yrker har regler om pliktemessig avhold fra ellers lovlige rusmidler.

Forsvarspersonelloven § 10 gjelder den som tjenestegjør som militær person ved oppsatt militær avdeling, underavdeling aller troppekommando og stasjon, på krigsskip og militært luftfartøy. Militære tjenestepersoner skal som hovedregel ikke nyte alkohol under tjenestetiden og heller ikke under reise til og fra tjenestestedet. De kan heller ikke møte på vakt med mer enn 0,2 promille.

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) § 8 første ledd fastsetter at helsepersonell ikke skal innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Helsepersonell skal etter egen forskrift heller ikke innta rusmidler overhodet senere enn 8 timer før de møter på vakt.

Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 6–11 forbyr å gjøre tjeneste om bord ved påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel eller på grunn av sykdom som medfører manglende skikkethet til å utføre tjenesten på en betryggende måte mv. Forbudet gjelder også inntak av alkohol i et tidsrom av 8 timer før tjenesten begynner. Den som utfører tjeneste om bord i luftfartøy, må ikke ha en alkoholkonsentrasjon som overstiger 0,2 promille.

Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 23 forbyr embets- og tjenestemenn med politimyndighet å fortære eller være påvirket av rusdrikk når de er i tjeneste og heller ikke utenfor tjeneste når de er i uniform på offentlig sted.

Det er straffbart å overtre forbudene mot pliktmessig avhold i lovene gjennomgått ovenfor.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.