Pleiomorfisme, spesiell form for polymorfisme hos organismer som i sin livshistorie gjennomgår en fastlagt rekke av ulike stadier, f.eks. insekter som har utviklingsstadiene larve, puppe og imago, eller rustsoppene, som utvikles gjennom en serie ulike sporestadier.