Platy, akvariefisk i familien levendefødende tannkarper. En av de mest populære akvariefiskene. De blir ca. 6 cm. Opprinnelig fra Mellom-Amerika, men de som finnes i handelen er vesentlig oppdrettsformer med ulike farger. Meget enkle å oppdrette. Temperatur ca. 25 °C.