Platonisk år, 25 800 år, den tiden Jordens rotasjonsakse bruker på ett omløp langs en kjegleflate. Himmelpolene beskriver pga. presesjonen sirkler omkring ekliptikkens poler.