Platereskstil, spansk dekorasjons- og fasadestil som oppstod på slutten av 1400-tallet. Den rike og overlessede stilen har elementer fra sengotikken, italiensk ungrenessanse og maurisk dekorasjonskunst, og utmerker seg ved sine mange små opprullede og vridde dekorasjonsformer. Det tidligste eksempel er gullsmeden Pedro Díez' Colegio de Santa Cruz i Valladolid fra midten av 1400-tallet. Stilen blomstret i første halvdel av 1500-tallet; blant de mest berømte eksempler er rådhuset i Sevilla (1527) og vestfasaden til universitetet i Salamanca. I europeisk sammenheng er platereskstilen en parallell til sengotikkens flamboyantstil og perpendikularstil.