Plastic, populær betegnelse på plastiske sprengstoffer (Plastic Bonded Explosives, PBX). Pga. sin mykhet er plastic lett å forme og anbringe f.eks. på maskindeler, bygningskonstruksjoner eller skipssider. Det tåler lagring. Plastic består av et sprengstoff (heksogen, pentritt el.l.) utblandet med et plastisk materiale, f.eks. voks eller plast. Plastic ble mye brukt av motstandsbevegelsene til sabotasje under den annen verdenskrig, bl.a. i Norge. Semtex, et plastisk sprengstoff på heksogenbasis, har vært benyttet i utallige terroristaksjoner.