Plastformer, yrkesutøver som bearbeider herde- og termoplast til et stort spekter av produkter. Opplæringen i faget skjer normalt ved ett år i videregående skole og tre år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk og industriell produksjon samt betydelig teoriopplæring under læretiden i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.