Plasmolyse, skrumping av protoplasmavolumet i en plantecelle som skyldes osmose. Når levende planteceller som inneholder en sentral vakuole legges i en tilstrekkelig sterk løsning av sukker eller salt, vil vann fra cellesaften i vakuolen trenge ut av cellen ved osmose. En saftspent celle vil da først trekke seg sammen, fordi celleveggen er elastisk spent. Når cellen har nådd sitt minste volum, vil protoplasten kunne fortsette å trekke seg sammen om den stadig minskende vakuolen. Derved oppstår det mellomrom mellom protoplast og cellevegg, grenseplasmolyse. Prosessen fortsetter til det blir osmotisk likevekt mellom cellesaften og det ytre miljøet. Når slike plasmolyserte celler overføres til rent vann, går prosessen tilbake (deplasmolyse) uten at cellene tar skade av prosessen. Plasmolyse forekommer sjelden under naturlige forhold.