Plasmodium, mangekjernet og bevegelig protoplasmamasse hos slimsopper.