Plasmodier, sporedyrfamilie i underklassen coccidier. Encellede protoktister, omfatter malariaparasittene, Plasmodium. Fire arter er kjent hos mennesket. Se malaria.