Plasmalogener, biokjemiske forbindelser med en struktur som er nær beslektet med lecitinenes, men skiller seg fra disse ved at en umettet eter er bundet til glyserol i alfastillingen. Om lag halvparten av hjertets fosfolipider er plasmalogener, men deres biologiske funksjon er lite kjent.