En grønnlig finkrystallinsk kvarts (jaspis) med kornet tekstur, brukt som smykkesten.