Planteull, frøull av visse planter, f.eks. bomull, kapok, myrull, poppel og osp.