Planteull er frøull, hår på frø av plantearter som har vindspredning, for eksempel bomull, kapok, myrull, poppel og osp.