Plantenematoder, rundormer (nematoder) som snylter i planter, se nematoder.