Planteklippere, bladskjærere, fugleslekt i familien kotingaer. Omfatter tre søramerikanske arter som tidligere ofte ble skilt ut som en egen familie. Løv og blader utgjør en betydelig del av kostholdet, men de spiser også knopper, frø, frukter, bær og noe insekter. Planteklipperne er 18–20 cm lange og veier 30–60 g, ligner finker. To av artene er askegrå over og rødbrune under, den tredje er overveiende rustoransje med mørke streker på ryggsiden. Planteklipperne lever i åpen skog og er kjent for å kunne gjøre stor skade i landbruket.