Palau har Mikronesias rikeste dyre- og planteliv. Øyene er fruktbare, med mangroveskog og kokospalmer langs kysten og regnskog innenfor. Mer enn 50 fuglearter hekker på Palau og 10 av disse er stedegne (endemiske). Ytterligere 90 er observert på trekk eller som sjeldne gjester. Den praktfulle palaufruktduen – eller biib – er meget tallrik og regnes som øyenes nasjonalfugl. Palauuglen er reddet fra utryddelse (fire kjente par i 1945) og forekommer i betydelig antall. Av de mange sjøfuglene kan nevnes småtropikfugl, brunsule, rødfotsule, storfregattfugl, sot-, tøyle- og silketerne og svart og brun noddy. Deltakrokodille (lokal bestand på ca. 150 dyr) og sjøkuen dugong (eneste bestand i Mikronesia) forekommer i farvannet rundt øyene. Korallrevene, bl.a. det berømte Blue Corner, har mer enn 700 arter koralldyr og 1400 fiskearter. Her lever også verdens største musling (Tridacna gigas), som kan veie over 100 kg og bli mer enn 1 meter lang.