planprogram

Artikkelstart

Planprogram, oversikt over kommende arealplaner innenfor et angitt geografisk område. Planprogrammet er "en plan for planer".

Krav om planprogram er en del av plan- og bygningslovens system for konsekvensutredning av kommende utbyggingstiltak. Grunntanken er at oversikt og vurdering av alternativer i forkant, vil sikre at uheldige samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av nye tiltak og endret arealbruk begrenses så mye som mulig.

Hjemmelen for krav om planprogram er plan- og bygningsloven § 4-1, der det står: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.»

Utfyllende regler om fremgangsmåte for utarbeidelse og krav til innhold i planprogram er regulert i forskrift om konsekvensutredning fra 2017.

Forskrift om konsekvensutredning § 32 har denne beskrivelsen av planprogrammet:

«Et planprogram kan brukes til å avklare og fastsette overordnede rammer for arbeidet med senere reguleringsplaner for et område og for flere pågående reguleringsplanprosesser innenfor et større område. Et planprogram, og eventuelt konsekvensutredningen, kan også brukes til å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter man skal gjennomføre et reguleringsarbeid for etter plan- og bygningsloven.»

Forskriften § 14 fastsetter blant annet at planprogrammet skal beskrive planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken anses viktige for miljø og samfunn, relevante og realistiske alternativer, m.m. Planprogrammet skal også inneholde kart over det berørte området.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg