Plakett, liten plate, som regel av metall, med billedfremstilling eller innskrift, enten bestemt til utsmykning av andre gjenstander eller som et selvstendig dekorativt ledd. Plaketter er gjerne rektangulære og kan være støpt, preget, drevet eller gravert. Særlig kjent er de italienske og tyske plaketter fra renessansen.