Arvelig hudlidelse hos gris, opptrer i 6–8-ukersalder med hudforandringer som kan minne mye om ringorm. Det er huden på buken som angripes. Lidelsen heles vanligvis spontant etter 3–6 uker. Relativt vanlig i Norge.