Piruett er et ballett-trinn som består av én eller flere raske dreininger om egen akse, stående på ett ben uten å avvike fra sentrum.