Piperazin, fargeløs, krystallinsk organisk base. En heterosyklisk forbindelse med to nitrogenatomer i en seksleddet ring, formel C4H10N2, smeltepunkt 104 °C. Den er lett løselig i vann. Fremstilles ved innvirkning av ammoniakk på etylenklorid. Heksahydratet eller salter av piperazin (adipat, sitrat m.fl.) brukes i medisin og veterinærmedisin, særlig mot innvollsorm. Har også tekniske anvendelser bl.a. som akselerator ved vulkanisering av polykloropren.