Pionertropper, opprinnelig tropper utdannet i å bygge skanser og skyttergraver, fikk senere samme oppgaver som ingeniørtropper. I Norge satte Ingeniørvåpenet før 1940 opp pionerkompanier, som tilsvarte de senere ingeniørkompanier. Benevnelsen pionertropper brukes nå om infanteribataljonenes pionertropper.