Medlem av barneorganisasjon med tilknytning til et kommunistisk parti. Den første pionerorganisasjonen ble opprettet i Sovjet-Russland i 1921. Kommunister i andre land fulgte etter med tilsvarende organisasjoner, og i kommunistiske land ble de etter den annen verdenskrig utviklet til masseorganisasjoner for barn opp til 14 år.