Et pion er det samme som elementærpartikkelen pi-meson.