Pinnsvinflått, middart i familien flått. Arten er funnet i kyststrøk fra Oslofjordområdet til Hordaland, der den suger blod av ulike pattedyr som har permanente hi, bl.a. pinnsvin, rev og grevling. Den etablerer seg enkelte ganger på hund i hundehus.