Pink, liten, lettbygd skipstype, vanligvis tremastet med høyt, smalt akterskip; alminnelig på 1400- og 1500-tallet.