Søyle av enkel form, som i moderne stål- og jernbetongkonstruksjoner, eller – i eldre arkitektur – av særlig bastant karakter, eventuelt utformet som en sammenbunting av flere søyler, som i den gotiske arkitektur.