Pikritt, fellesnavn på mørke, tunge magmabergarter som vesentlig består av olivin sammen med andre jernmagnesium-mineraler. Eksempler på pikrittiske (dvs. olivinrike) bergarter er oseanitt og peridotitt.