Pikrater er en gruppe kjemiske forbindelser med sterkt gul farge. De er organiske stoffer som er salter av pikrinsyre.