Uniformskledd person (oftest ungdom) ansatt i hotell eller forretning for å åpne dører, føre heisen, besørge ærender o.l.