Piggkutling, benfiskart i kutlingfamilien. Opptil 6 cm lang med slank, lyst grå eller grønn kropp. Den har 25–30 skjell langs sidelinjen. Den lever på mudder-, sand- eller grusbunn, men leveviset er lite kjent. Utbredt fra Bretagne til Island og Vest-Norge.