Betegnelse for den spisse delen av et fartøy under dekk forut og akterut, forpigg og akterpigg.