Pietet, fromhet; hensynsfullhet, ærbødighet, særlig overfor foreldre, avdøde, tradisjoner, religion, fedreland m.m.