Pietet betyr fromhet; hensynsfull ærbødighet, særlig overfor foreldre, avdøde, tradisjoner, religion eller fedreland; for eksempel «å vise pietet mot noe(n)».