Pia fraus, fromt bedrag, å føre bak lyset i religionens, kirkens eller en god saks tjeneste.