Petum er en tidligere betegnelse for tobakk, særlig stilketobakk. Ordet brukes også om en mild langpipetobakk.