Petrolkoks, et grått til svart, sprøtt og porøst produkt som hovedsakelig består av amorft karbon. Fremstilles vanligvis ved destillasjon eller termisk cracking av råolje. Petrolkoks har lavt askeinnhold og benyttes mye som elektrodemateriale i elektrokjemisk og elektrometallurgisk industri. Produseres i Norge ved Statoils raffineri på Mongstad.