Petroleumsingeniør, fellesbetegnelse for sivilingeniører og høyskoleingeniører som arbeider direkte eller i nær tilknytning til petroleumsaktivitetene. Utdannes ved universitetene i Trondheim og Stavanger.