personundersøkelse

Personundersøkelse, undersøkelse som foretas for å skaffe nærmere bakgrunnsopplysninger om personlighet, livsforhold og fremtidsmuligheter for en person som er siktet i en straffesak.

Faktaboks

Uttale
persˈonundersøkelse

Undersøkelsen skal som regel foretas når det antas å ha betydning for avgjørelsen om straff eller andre forholdsregler. Normalt er det påtalemyndigheten som treffer beslutning om at det skal gjennomføres en personundersøkelse av siktede, for å fremskaffe opplysninger om siktedes personlighet, livsforhold (familiebakgrunn, oppvekst, forhold til skole og arbeid, rusmidler osv.) og fremtidsmuligheter. Det kan også skje etter begjæring fra den siktede selv eller forsvareren.

I praksis vil personundersøkelse særlig bli foretatt i saker hvor det kan bli aktuelt med tilsyn eller promilleprogram i forbindelse med dom på fullbyrdingsutsettelse, narkotikaprogram eller betinget påtaleunnlatelse, eller hvor det, særlig overfor unge lovbrytere, er tvil om det skal reageres med ungdomsstraff eller ubetinget straff. Personundersøkelse vil også kunne bli foretatt dersom det er spørsmål om å idømme samfunnsstraff der man er i tvil om dette er en egnet reaksjon.

Personundersøkelse bør også foretas i saker der det kan bli aktuelt å idømme forvaring for alvorlige lovbrudd.

Det er Kriminalomsorgen som får oppdraget og ansvaret for gjennomføringen av personundersøkelse. Innsamlingen av opplysninger skjer dels ved samtaler og intervjuer, dels ved henvendelser til myndigheter, institusjoner og arbeidsgivere. Sistnevnte kontaktes imidlertid ikke uten at siktede har samtykket i det. Opplysningene skrives ned på fastsatt formular og er undergitt taushetsplikt. Siktede skal gjøres kjent med undersøkelsens innhold. Samfunnsstraff og ungdomsstraff kan bare ilegges når den siktede positivt har samtykket i dette.

Personundersøkelse er regulert i straffeprosessloven § 161.

Hvis det er tvil om siktedes strafferettslige tilregnelighet, vil det bli gjennomført judisiell observasjon ved psykiatere.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg